top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
(Договір купівлі-продажу  товарів)
Дата останніх змін – 03 серпня 2022 року

I.     Даний Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представлений на сайті Інтернет-магазину: https://www.nana-underwear.com/ та Офіційній інстаграм-сторінці магазину: @na_na_underwear. 
Цей договір публічний,  тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець) без надання переваги одному покупцеві перед іншим. Укладаючи цей Договір, Покупець повністю приймає умови оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всіх інших умов договору.  

 

II.    ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1    . Публічна оферта (далі – Оферта) – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцемn договір купівлі-продажу товарів дистанційно (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
2.2    . Товар - об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину і розміщений в "Кошику.".
2.3    . Інтернет-магазин - сайт Продавця  за адресою www.nana-underwear.com створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з описом Товару, пропонованого Продавцем за допомогою мережі Інтернет.
2.4    . Веб-сайт - адреса Інтернет-магазину Продавця знаходиться за адресою: https://www.nana-underwear.com/ і включає в себе всі його веб-сторінки.
2.5    . Покупець - фізична особа з повною дієздатністю, яка досягла 18-річного віку, юридична особа або індивідуальний підприємець,  яка отримує інформацію від Продавця, оформляє замовлення на придбання товару, представленого на сайті Інтернет-магазину в непідприємницьких цілях.
2.6    . Продавець – ФОП  Дзюба Анастасія Віталіївна (ідентифікаційний код за записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань No2003540000000015963 від 19.04.2021 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3597906107), створений та здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження: 08302, Україна, м. Бориспіль, вул.Володимира Момота, буд. 40, квартира 81, тел. +38 (093) 263 29 07
2.7    . Акцепт - надання Продавцем повної та безумовної згоди Покупця на оферту, укладення Публічного договору на умовах, визначених Публічним договором, та вжиття передбачених цим Договором дій, спрямованих на акцепт умов Публічної оферти.
2.8    . Замовлення - правильно оформлена процедура покупки, оформлена через Сайт або шляхом направлення на електронну пошту Продавця повідомлення з проханням Покупця придбати обраний Товар.
2.9    . Якість товару – стандарти, встановлені чинним законодавством України та які застосовуються до Товару.
2.10    Дефект – будь-яка невідповідність Товару вимогам чинного законодавства України, умовам цього Договору або його умовам, а також наданій Продавцем інформації про Товар.
2.11    . Істотний дефект - недолік, який робить неможливим або неприйнятним використання Товару за призначенням, виник з вини Продавця, і який після його усунення втілює себе знову з інших причин, ніж дія Покупця, і при цьому виявляє хоча б одну з наступних ознак: а) він взагалі не може бути усунений;  б) його видалення Продавцем займе більше 14 календарних днів з дати отримання Продавцем товару назад в свій офіс; в) робить Товар істотно відмінним від тих, які надає Договір; г) Покупець довів і Продавець прийняв, що істотний недолік стався не від дій Покупця. 

 

III.    ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Продавець бере на себе зобов'язання передати право власності на Товар Покупцеві, а Покупець бере на  себе зобов'язання щодо оплати та прийняття Товару на умовах цього Договору.
3.2. Датою укладення Договору (акцепту оферти) і моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору є момент натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення» на сторінці замовлення на сторінці «Оформлення замовлення» за умови отримання Покупцем електронного підтвердження замовлення від Продавця.
3.3. Якщо Покупець не отримав електронного підтвердження замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця протягом 5 (п'яти) календарних днів.

 

IV.    УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1.   Покупець оформляє замовлення на сайті Інтернет-магазину Продавця через форму «Кошик».
4.2. Продавець має право відмовити  Покупцеві в оформленні замовлення, якщо інформація, надана Покупцем при замовленні, є неповною або викликає підозри щодо його дійсності.  Продавець має право звернутися до Покупця в разі необхідності підтвердження будь-яких даних або інформації, наданих Покупцем в замовленні. 
4.2.1. Що стосується зв'язку, Продавець може зв'язатися з Покупцем за адресами електронної пошти, номерами телефонів або акаунтами в Instagram , зазначених Покупцем в замовленні.
4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
4.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця;
4.3.2. повна і  явна адреса, на яку повинен бути доставлений Товар;
4.3.3. контактний номер телефону, адреса електронної пошти.
4.3.4. всі дані та інформація, що надаються Покупцем, повинні бути вказані латинськими символами.
4.4. Найменування, кількість, ціна та інші особливості обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця  на сайті Інтернет-магазину.
4.5. Якщо будь-яка зі Сторін вимагає додаткової інформації, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання Покупцем необхідної інформації Продавець не несе відповідальності за надання якісного сервісу Покупцеві при купівлі товару в Інтернет-магазині.
4.6. Акцепт Покупцем умов цієї Оферти здійснюється в момент натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення на веб-сторінці  «Оформити замовлення». Моментом оформлення Замовлення вважається момент внесення  даних Покупця в базу даних Продавця.
4.6.1.  База даних Продавця є конфіденційною, а дані Покупця використовуються тільки в рамках цього Договору та господарської діяльності Продавця. Для більш широких умов використання даних, будь ласка, зверніться до параграфів 9.1-9.3.2.  цього Договору. 
4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення.
4.8. Шляхом укладення Договору, i. д. е.  приймаючи умови цієї оферти шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець повністю і чітко ознайомлений і згоден з умовами цієї оферти (договору);
б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після його закінчення.  Визначені умови використання даних вказані в пунктах 9.1.-9.3.2.  цього Договору.

V.    ЦІНА І ОПЛАТА 
5.1    . Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно і вказуються на сайті Інтернет-магазину по кожній позиції окремо. 
5.2    . Всі ціни на Товар вказані в Гривні - UAH (₴), (національна валюта України).
5.2.1.    Ціни на Товар можуть бути додатково вказані в іншій іноземній валюті, але всі розрахунки за Товар здійснюються в гривнях. Залежно від коливань валютного курсу, встановленого Національним банком України, суми, фактично виписані з рахунку Покупця в іноземній валюті, можуть відрізнятися від ціни Товару в іноземній валюті, зазначеної на Сайті. 
5.2.2.    Всі витрати, пов'язані з комісією та іншими зборами, які банк буде стягувати за конвертацію іноземної валюти, покриваються Покупцем.
5.3    . У вартість Товару, зазначеного на сайті Інтернет-магазину, не входить вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець оплачує окремо відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).  Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця при зверненні Покупцем запиту до Продавця шляхом направлення електронного листа.
5.4    . Оплата Товару здійснюється одним із таких способів:
5.4.1    У безготівковому режимі з використанням кредитних або дебетових карток за правилами відповідної платіжної системи.
5.4.2    За допомогою ручної оплати на підставі рахунку- фактури.
5.4.3    Спосіб оплати Товару визначається Покупцем самостійно і вказується під час оформлення Замовлення Товару.
5.4.4    Оплата Товару кредитною або дебетовою карткою здійснюється відразу після натискання кнопки «Розміщення замовлення».
5.5    . Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту отримання Продавцем коштів на свій рахунок.
5.6    . Продавець сплачує комісійні  платіжної системи.
5.7    . Покупець сплачує комісію за конвертацію валюти , а також комісії банків-кореспондентів, якщо такі існують. 
5.8    . Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарній квитанції та/або в товарно-транспортній накладній на доставку товару, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.
5.9    . Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Покупцем Товару в місті доставки Товару в разі самостійної доставки Товару від Продавця або під час передачі Продавцем обраній Покупцем службі доставки (перевізнику).

VI.    Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов'язаний:  
6.1.1. виготовити і організувати доставку товару Покупцеві відповідно до умов цього Договору і замовлення Покупця.
6.1.2. не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, крім випадків, передбачених законодавством і під час виконання Замовлення Покупця.
6.2. Продавець має право:
6.2.1. змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.
6.2.2. будь-яка зміна цін не впливає на  замовлення, які були розміщені до таких змін. 
6.3. Покупець зобов'язаний:
6.3.1. до укладання  договору, ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
6.3.2. для реалізації можливості виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем, останній повинен надати всю необхідну інформацію, яка однозначно ідентифікує його як Покупця і є достатньою для доставки Покупцеві замовленого Товару.
6.3.3. ознайомитися з Політикою конфіденційності. 
6.4. Покупець має право:
6.4.1. Отримувати товар, вироблений відповідно до замовлення та заявленої якості, передбачених умовами цього Договору. 
6.4.2. З метою ознайомлення з інформацією про етапи виготовлення замовлення Покупець може звернутися до Продавця одним із способів, передбачених цим Договором.

VII. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ
7.1. Покупець вибирає тип товару, дизайн, розмір, колір,  а також всі інші особливості і вказує цю інформацію в замовленні.
7.2. При необхідності Покупець може отримати консультацію менеджера магазину щодо вибору розміру згідно з розмірною картою.
7.2.1. Менеджер магазину здійснює консультативну підтримку та не несе відповідальності за обрані Покупцем властивості товару.
7.3. Як зазначено в пунктах 7.1.-7.2. , Покупець несе відповідальність за всі обрані особливості обраного товару. Товари, виготовлені на замовлення (замовлення), обміну або поверненню не підлягають.
7.4. Якщо Покупець вибрав неправильний розмір, Продавець може внести зміни в замовлення тільки протягом 1 (одного) календарного дня з моменту оформлення замовлення.
7.5. Покупець може повернути будь-який товар, придбаний на https://www.nana-underwear.com/, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати доставки.
7.5.1. Категорії товарів, які не підлягають поверненню, незалежно від того, яка сама назва товару онлайн:
7.5.1.1. Колготки, шкарпетки, панчохи.
7.5.1.2. Трико/купальники.
7.5.1.3. Корсетні товари (корсети).
7.5.1.4. Білизна: нижня білизна, труси, стрінги, боді.
7.5.1.5. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, який має індивідуально визначені властивості (індивідуальне замовлення), якщо товар може бути використаний тільки Покупцем, який його придбав (в тому числі на вимогу Покупця нестандартних розмірів, характеристик, зовнішнього вигляду, оздоблення та іншого). Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є різниця між розміром товару, іншими характеристиками, зазначеними в інтернет-магазині.
7.6. Товар або товари, який Покупець вирішив повернути Продавцю, повинні бути повернуті в первісному і незмінному стані.
7.6.1. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцеві в результаті порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій третіх осіб або форс-мажорних обставин.
7.6.2. Покупець, який міжнародним клієнтом, може повернути посилку за допомогою будь-якої поштової служби. Однак, оскільки посилка залишається відповідальністю Покупця до моменту її надходження до Продавця, Покупець повинен зберігати докази відправки. 
7.6.2.1. У разі п. 7.6.2. Покупець оплачує збори служби доставки.
7.7. Продавець залишає за собою право відхилити товари, що повертаються, які були відправлені або повідомлені поза терміном повернення, або товари, які не знаходяться в первісному і незмінному стані.
7.8. Продавець повідомляє Покупця про результати розгляду повернення електронним листом.
7.8.1. Продавець розглядає повернення протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повернутого відправлення у відділенні поштового зв'язку.
7.9. У разі схвалення повернення, Покупець має право отримати повернення коштів тим же способом оплати, який використовувався для покупки, або обміняти товар на інший розмір тієї ж ціни.  Кожен варіант повинен бути зроблений протягом 5 (п’яти) робочих днів, відраховуючи від дати результатів розгляду повернення шляхом направлення Продавцю електронного листа.
7.9.1. У випадку обміну товару на інший розмір, Продавець зобов’язується виготовити та надіслати товар протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в пункті 7.9.
7.9.2. Вартість відправки обміняного товару оплачується Покупцем.
7.9.3. Мита, податки, комісії банків та поштові витрати на доставку поверненню не підлягають.

VIII.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1.    Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам в результаті неналежного використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.
8.2.    Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
8.3.    Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
8.4.    Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, таких як війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа, стихійні лиха, тощо, що сталися незалежно від дії Продавця, незалежно від моменту коли такі обставини наступили (до чи після оформлення замовлення).
8.4.1.    Про настання форс-мажорних обставин Продавець повідомляє за допомогою електронного листа або повідомлення на Сайті або офіційній сторінці Продавця в Instagram. 

IX.    ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1.    Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну і явну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних та інші дії відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», що обмежують дійсність такої згоди.
9.1.1.    Крім того, укладаючи договір, Покупець підтверджує, що він проінформований (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю за цим Договором, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати свої персональні дані третім особам без будь-якого додаткового повідомлення Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» відомий і зрозумілий Покупцеві повністю і явно.
9.1.2.    Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі щодо виконання зобов'язань перед Покупцем (наприклад, доставки товару третіми особами), а також у випадках, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством України.
9.1.3.    Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань через неактуальність інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.
9.2.    Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що прочитав і чітко зрозумівінші умови політики конфіденційності та обробки даних. Всі інші умови політики конфіденційності та обробки даних знаходяться на веб-сторінці веб-сайту  Продавця під назвою «Політика конфіденційності». 
9.2.1.    Покупець бере на себе відповідальність ознайомитися з Умовами Політики конфіденційності перед реєстрацією на сайті і оформленням замовлення. 
9.3.    Покупець може дати свою згоду на публікацію своїх фотографій, пов'язаних із замовленням (фотографій, які Покупець самостійно надіслав Продавцю щодо товару) на сторінці магазину в Instagram. 
9.3.1.    Продавець не буде розміщувати будь-які фотографії Покупця, без явної і чіткої згоди Покупця щодо зазначених фотографій, які Покупець надіслав Продавцю.
9.3.2.    Згода повинна бути надана шляхом електронного повідомлення з електронної адреси Покупця, зазначеної в замовленні  або на сторінку Продавця в Instagram.

X.    ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1 Договір вважається укладеним з моменту натискання Покупцем кнопки «Розмістити замовлення» на сторінці «Оформлення замовлення»  та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
10.2. Договір діє до виконання Сторонами своїх обов’язків, що зазначаються в цьому Договорі.
10.2.1. Окремі положення Договору можуть діяти для Сторін, після виконання ними своїх обов’язків (в частині захисту персональних даних).

XI.    ІНШІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ 

11.1.    Даний договір укладається на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2.    Сторони цієї Угоди беруть на себе зобов'язання вирішувати будь-які спори, що виникли з цієї Угоди, шляхом взаємних переговорів протягом 90 (дев’яносто) робочих днів.
10.2.1.  Початком взаємних переговорів вважається дата, коли Продавець отримав письмовий лист-претензію на свою поштову адресу, зазначену в цьому Договорі. 
11.3.    У разі неврегулювання спору шляхом переговорів Покупець та/або Продавець мають право звернутися до суду відповідно до чинного законодавства України.
11.4.    Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку.

XII.    ДАНІ ПРОДАВЦЯ
12.1. ФОП  Дзюба Анастасія Віталіївна (ідентифікаційний код за записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань No2003540000000015963 від 19.04.2021 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3597906107); 
12.2. 08302, Україна, м. Бориспіль, вул.Володимира Момота, буд. 40, квартира 81.
12.3. +38 (093) 263 29 07
12.4. nanaunderwear.info@gmail.com

Політика Конфіденційності

Дата укладання та останніх змін – 14 червня 2022 року

 

І. Загальні положення

1.1. Політика конфіденційності - правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні інтернет сторінки магазину Na-Na Underwear, яка розміщена за адресою www.nana-underwear.com (далі – Вебсайт).

1.2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.3. Кожен має право на захист особистих даних, що стосуються його.   Розуміючи відповідальність перед покупцями, зареєстрованими користувачами та будь якими іншими особами, які використовують інформацію на вебсайті, ми прагнемо захищати персональні дані вищезазначених осіб у відповідності до чинного законодавства України та Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод.

1.4. Заповнюючи дані реєстраційної форми, оформлюючи замовлення на вебсайті, виконуючи будь яку іншу взаємодію із вебсайтом Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою надання Вам запитуваної інформації, інформації щодо товарів, оновлення асортименту, Ваших замовлень, знижок, новин магазину, забезпечення доступу   до сторінки користувача, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації.

1.5. Перед використанням Вебсайту уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», даною Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.

1.6. Дані, отримані внаслідок Вашої взаємодії із Вебсайтом, використовуються виключно із метою, зазначеною в цій Політиці, та не передаються третім особам поза межами дії цієї Політики без згоди на те суб’єкта персональних даних.

II. Мета, умови збору та використання персональних даних

2.1. Збір персональних даних здійснюється виключно за Вашим свідомим та добровільним рішенням як суб'єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Веб-сайту та відповідно до сформульованої в цій Політиці мети обробки персональних даних.

2.2. Масштаби і тип збору та використання Ваших персональних даних різняться залежно від того, в якій ролі Ви плануєте використовувати функціональні можливості Веб-сайту.

2.3. Здійснюючи залежно від обраної Вами ролі реєстрацію на Веб-сайті та заповнюючи дані особистого облікового запису Ви надаєте наступні дані:

2.3.1. Повне ім’я, адреса електронної скриньки, номер телефону, поштова адреса для доставки замовлення.

2.5. Надалі ми також можемо зберігати інформацію про: товари, які ви обрали, товар, який ви замовили, дату замовлення та дату оплати товару. Ми будемо використовувати такі дані для наступних цілей:

2.5.1. обробка ваших замовлень, продаж і доставка нашої продукції до вас;

2.5.2. надсилати вам листи з нашими новинами, оновленнями, цікавими пропозиціями;

2.5.3. надання вам знижок на нашу продукцію;

2.5.4. спілкування з вами.

2.6. Ми також збираємо інформацію (зокрема про використання Веб-сайту: інформація про тип і версію браузера, операційну систему комп’ютера, тривалість відвідування Порталу, кількість переглядів сторінок і веб-навігацію, інші особисті відомості, що містяться в запитах форм зворотного зв’язку, електронних повідомленнях, тощо)   для складання та аналізу статистики та для безпеки нашого веб-сайту. Усі Ваші персональні дані обробляє ФОП Дзюба Анастасія Віталіївна та офіційно працевлаштовані працівники під повним контролем ІП. Підставами для обробки ваших персональних даних можуть бути:

2.6.1. замовлення Вами нашого товару (основою є укладання та виконання договору, а також попередні дії, необхідні для його укладання);

2.6.2. ваша явна згода на обробку нами або третьою стороною ваших персональних даних (підставою є згода на обробку);

2.6.3. наша комерційна діяльність (основою є наші законні інтереси).

2.7. Умови обробки ваших персональних даних залежать від мети їх обробки та застосовуваної технології (це стосується файлів cookie).

2.7.1. Gерсональні дані, пов’язані з купівлею та доставкою товарів, обробляються протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дати вашого замовлення.

2.7.2. Персональні дані для маркетингових цілей обробляються до 2 (двох) років – щоб ви завжди були в курсі наших новин, спеціальних пропозицій тощо.

2.7.3. Ми також зберігаємо інформацію про знижку, надану вам під час першої реєстрації на веб-сайті строком на 6 (шість) місяців.

2.7.4. Умови обробки ваших персональних даних третіми сторонами не встановлюються нами і повністю залежать від затверджених ними правил.

III. Права суб’єкта персональних даних

3.1. Зареєструвавшись на Веб-сайті або підписавшись на розсилку Веб-сайту, Ви маєте право в контексті наданих Вами персональних даних:

3.1.1. отримувати інформацію про джерела збору та місце збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;

3.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

3.1.3. отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження письмового запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») інформацію щодо обробки та використання Ваших персональних даних;

3.1.4. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;

3.1.5. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

3.1.6. відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних.

3.1.7. реалізовувати інші права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

 

IV. Передача персональних даних третім особам

4.1. Адміністратор Веб-сайту не передає та не розголошує персональні дані, які отримує від зареєстрованих суб’єктів, третім особам. 

4.2. Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також у випадку залучення третіх сторін, що надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення Веб-сайту на умовах договору та за умови не розголошення персональних даних.

V. Захист персональних даних

5.1. Ми вживаємо необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту Ваших персональних даних від їх втрати, неправомірного доступу  до них або їх розповсюдження на Веб-сайті.

VI. Зміни до умов Політики

6.1. Адміністратор Веб-сайту може змінювати цю Політику, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, доступу та захисту персональних даних.

6.2. Відповідно Ви повинні переглядати цю Політику періодично. Коли адміністратор Веб-сайтц змінює цю Політику, він оновлює дату «останньої зміни» у верхній частині цієї Політики. Зміни до цієї Політики є чинними, коли вони опубліковані.

VII. Місце знаходження персональних даних

7.1. Володільцем та розпорядником персональних даних є ФОП Дзюба Анастасія Віталіївна.

7.2. Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах за адресою: www.nana-underwear.com

bottom of page